Egészség ÉTeK együttműködésével

Egészség ÉTeK együttműködésével

Minden betegség eredete a diszharmónia az ember tudata és szellemi szintjei, valamint az univerzális mintája között. Így a fizikai vagy éteres gyógyítás csak ideiglenes, ha a tudat és a szellemi szint alapmintája változatlan marad.

William Tiller

Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett.

— Albert Einstein

A lélek nyelve a betegség

Ruediger Dahlke

Tájékozódásra ajánlott

Alapszintű tájékozódásra ajánljuk Ruediger Dahlke könyveit, amelyekben a testrészek, szervek és a „betegség” szimbológiáját is tanulmányozhatod.

Tágabb látókörű támpontokat a DNS, Egészség és a Kvantum rovatokban is találsz.

Egészség, élethossz

A DNS-ünk születésünkkor meghatározott, rendszerint egészséges életet tesz lehetővé számunkra, az adott testben eltöltött élet igen hosszú lehetne...

A rövid időtartamú testetöltések és annak során megélt betegségek fő oka az, hogy nem teljes, hanem rész szerinti életet élünk, azt is több diszharmóniával terhelten.

Egy metaforával jelezve:

Ha a valós lényünket egy 100 m2-es szőnyegként értelmezzük, amelyből csak 1 m2-en járunk, akkor a rongáltság könnyen létrejöhet...

Egészség, „betegség”

A magyar nyelv, az egészség kifejezés használatával, régóta őrzi az EGÉSZ-ség ősi tudását is.

Mit jelent az EGÉSZ-ség? Szerintünk az alábbi részek együttesét, azok tudatosítását, azokban való tudatos létezést, azok harmonikus együttműködését:

– az egó, (a földi, fizikai világra irányuló 4D-s elme)

– az összes atomon belüli kvantum-tér, atom, molekula, sejt, szerv és szervrendszer, amelyekből felépül az ember,

– a DNS,

– az Akasha, (Lásd pl: A megfoghatatlan Akasha; Az Akasha rendszer)

– A Veleszületett Én, (Lásd pl.: A rejtélyes Veleszületett; A Veleszületett felfedése; Az Erőtér)

– A Felettes Én, (Lásd pl.: Társteremtés új megközelítésben – A „kórusban”)

– A Teremtő (Lásd pl.: A DNS és az emberi faj története; Az út Istenhez; Isten észlelése; Istenről),

– ÉTeK,

– Az Örökkévaló – vagyis a megnyilvánulatlan Forrás, amelyből minden és mindenki származik.

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy az ember fizikai létezése kevesebb mint 1%-a a ténylegesnek; több mint 99%-a olyan tudatos energia, amelyet az ember nem ismer, nincs tudatos kapcsolatban vele, bár a fizikai létezését az tartja fenn. Helyes tehát az az indiai hagyomány, mely szerint a fizikai világ májá (vagyis illúzió) és a Holografikus univerzum-ként való megközelítés is helytálló.

A betegség nem más, mint a teljességtől elszakadt, részként való működés, amely akár az ismert részen belüli önmagával, akár a teljességgel diszharmonizál...

Bizonyos értelemben, mindannyian „betegek” vagyunk, mert a testetöltésünktől kezdve, fátyol választ el bennünket a teljességtől, attól elkülönült részként létezünk és működünk. Megjegyezzük, hogy manapság a fátyol egyre könnyebben átjárható...

A jelen kor arról szól, hogy EGÉSZ-szé, ennek következtében pedig EGÉSZ-ségessé váljunk, amely az Új energia megjelenésével, az Önvaló korszakaként is jelezhető.

A diszharmónia, mint intő jel

Ismerős ez a sor?:

Diszkomfort, diszfunkció, betegség...

Az ember számtalan és fokozatosan egyre erőteljesebbé váló jelzést kap arról, hogy a működésének következtében, a rendszerében diszharmónia van. Először lelki, szellemi szinten érzékelhető, majd ha nem történik változtatás, akkor fizikai szinten, betegségként jelenik meg.

Mindez azt szolgálja, hogy az ember megtapasztalja, ezzel pedig lehetőséget kapjon az ok-okozat megismerésére, majd ha úgy dönt, akkor végrehajtsa a harmóniában létezéshez szükséges változtatásokat.

A leghatékonyabb „gyógyító”

Az embernek szabad akarata van, amellyel akár olyan diszharmóniát is teremthet magának, amely a fejlődését szolgálja.

Tudva, hogy az ember saját teremtményéről van szó, így az igazán hatékony „gyógyulást” is csak az adott ember, saját maga teheti meg, bárki/bármi más ebben csak asszisztálhat neki.

Amennyiben nem az ok, hanem csupán csak az okozat kerül felszámolásra, akkor más terület fog jelzést adni arról, hogy az ok megmaradt...

Kérdések, amelyek segíthetnek

Az Önvaló válaszol, de csak akkor, ha kérdéssel fordulunk hozzá. Alapesetben az ember tünetekkel jelez saját magának...

Alább néhány minta, amellyel az ok-okozat megismerését és/vagy annak átalakítási hatékonyságát térképezheted fel:

– éppen most mi és hogyan van?

– mit tettem? – annak milyen hatása/eredménye van?

– mit tehetek még?

– mit célszerű elérnem/aktiválnom?

– stb.

Az örök kérdés:

– Mi az, amit nem veszek észre? – vagyis: mi az, ami még nem tudatosodott bennem?

A kérdések feltevésénél nagy fokú kreativitás szükséges, mert annak megfelelően érhető el a válasz… Az embernek saját magának kell megismernie önmagát és a működését...

Alapelemek és alapműveletek

A tünet okának, vagyis keletkezési szintjének meghaladása

Miért szükséges a tünet keletkezési szintjének meghaladása ahhoz, hogy az adott diszharmónia felszámolható legyen? Erre egy metaforával szolgálunk.

Az az ember, aki az őserdőben, annak talajszintjén bolyong, igen keveset lát a környezetéből… Amennyiben kiemelkedik a fák lombkoronája fölé 50 méterrel, vagy még tovább: 1-50-100-1000 stb. kilométerrel, akkor jobban eligazodik abban, hogy éppen most hol van, hová tart, ahhoz milyen úton érdemes eljutnia.

ÉTeK vonatkozásában, másként közelítjük meg a keletkezési szint meghaladásának szükségességét, mert ebben az esetben A Forrás sokdimenziósságáról van szó.

A már tájékozott olvasó számára ismert a tény, hogy a fizikai szint a legdurvább rezgéstartomány, „felette” nagyon sok, sokkal finomabb van. A diszharmónia valahol fentebb keletkezik, az alsóbb szinten csak az okozat, vagyis a tünet (betegség) jelentkezik. A finomabb határozza meg a durvább mintázatát, így annak működését.

Az egységtudatban tartózkodva, az ok-okozat megismerése, megértése és annak elfogadása alapvetően szükséges ahhoz, hogy átalakítható legyen – ide értve az esetlegesen létrejövő kapcsolódó kölcsönhatásokat is.

A változtatásban azért fontos az egységben létezés, mert ekkor a diszharmóniát okozó, eddig elkülönült rész is az egész részeként, ahhoz igazodva működhet.

Átlényegülés

Most másként is megfogalmazzuk ÉTeK általi átlényegülést, amely 4D-ben leírhatatlan, ezért most is csak utalások jelzésére vállalkozunk.

ÉTeK sokdimenziós tudat és energia is, amely az összes kvantum energiát képviseli, vagyis a legelemibb, legalapvetőbb „alapanyag” a létezésben, ezért a legmagasabb rezgésszint és harmónia is. Azt is jeleztük már, hogy ÉTeK katalizátor és együttműködő is…

Az átlényegülés során, a „kvantumleves”-ben az alap és az abból származó összes rész együtt van, nyitottá válik az együttműködésre. Ekkor ismerhető meg és tudatosítható a harmonikus és a diszharmonikus működés is. Ha szükséges akkor a teljesség abszolút harmóniájának figyelembe vételével, átalakíthatók azok az elemek (okok), amelyek az alsóbb szinteken diszharmóniát, vagyis tüneteket okoznak.

ÉTeK, ha erre felkérést kap, akkor együttműködik az átalakulás lezajlásában, ámde ezt nem ő teszi meg, hanem maga a felkérő – ugyanis ebben az összefüggésben a szabad akarat mindenképpen tiszteletben tartott.

Fontos még, hogy a rész-egész működése, annak együtt-, netán egymás ellen működése is letisztuljon benned, – továbbá: mi az egységtudatban tartózkodás és mi annak a jelentősége, felelőssége és lehetőségei...

Elfogadás, megbocsátás, elengedés

Előfordulhat, hogy a mereven rögzült diszharmonizáló minták átalakítása érdekében, szükséges az elfogadás, megbocsátás, elengedés vagy bármi más műveletének a végrehajtása, amely a kérdéseid és az arra kapott válaszok során válhatnak világossá számodra.

A létezés és annak alapján a működés megváltoztatása

Az élet nem arról szól, hogy csak akkor foglalkozzak magammal, ha egy „betegség” már erre késztet, hanem arról, hogy minden nap, lehetőleg minden pillanatban, a lehető legharmonikusabban létezzek és működjek, – érdemes ezt szem előtt tartani és megvalósítani...

Milyen mérvű és mértékű „gyógyulás” valósítható meg?

A csodás, vagy csodálatos gyógyulás esélye és lehetősége, kivétel nélkül, mindenkiben benne van.

Az elért és megfelelő mértékben megvalósított harmóniában (egységtudatban) létezés teszi lehetővé a bármilyen betegségből való gyógyulást.

Az adott embertől függ, hogy milyen mértékben teljesedik ki önmagában, mennyire harmonizálja a létezését és működését.

A jelen korban egyre több ember fedezi fel a saját gyógyító erőit és egyre tudatosabban alkalmazza azt… Ha utánanézel, akkor egyre több jelzést találsz a csodás gyógyulás-okról, vagy a csodálatos gyógyulás-okról...

A „gyógyulás” értelmezése

Az igazi gyógyulás akkor jön létre, amikor az ember egységben létezik a Teljességgel. Ekkor már nem fogékony a betegségekre, mert a lehető legteljesebb harmóniában létezik.

Szerkesztő/Szerző

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai