Együttműködés ÉTeK-kel

Együttműködés ÉTeK-kel

Az együttműködés alapja az, hogy ÉTeK, mint mindenben, így a téged felépítő összes atomodon belüli kvantumban is jelen van, lehetővé teszi azok létezését. Az atomjaidból molekulák, sejtek, szervek stb. szerveződnek. Bonyolultan felépülő, alapvetően összhangban működő rendszerként létezel.

A fentiek alapján, a létezésed fenntartójával hozhatod létre az együttműködést. Szabad akarattal rendelkezel, te alakítod az életedet...

Minden egyes ember más, ezért helytálló az a megállapítás, hogy ugyanabból a forrásból táplálkozva, de egymástól eltérő, egyéni kvantumrendszerű az ember. (Lásd pl. a DNS témakört.)

Bármelyik ember létezése és működése az abszolút harmónián alapul. Ezzel szemben, a testöltéseink során gyakran előfordul, hogy különféle működési zavarokat élünk meg, akár egymás között is... Az alapvető ok az, hogy eltérünk az abszolút harmóniától, ezzel kiegyensúlyozatlan, ún. diszharmonikus (értsd: harmóniátlan; a harmóniától eltérő) állapot keletkezik, amely egyben ösztönzést is adhat a harmonizálásra.

Szerintünk:

a harmónia azt a dinamikusan változó és azonnal megújuló rendszert jelenti, melyben minden érintett rész minden érintett résszel kapcsolatban van, az egyensúly és kiegyensúlyozott működés érdekében kölcsönös, egymásra tekintettel lévő változásokat hajt végre, hogy az adott egész kiegyensúlyozottan működhessen.

Figyelemre méltó Penney Peirce megfogalmazása, mely szerint:

A harmónia a szeretet rezgése, amely minden életrezgést összehangol és önmagához igazít.

Javasoljuk, hogy kvantumban éld meg a harmóniát, mert kizárólag csak akkor lehetsz tisztában vele.

Ha az egyes emberen túllépünk és megvizsgáljuk a harmónia–diszharmónia kérdését a földi és sok-sok részegységből összeálló globális rendszerre is, akkor nagyon könnyen beláthatjuk, hogy van mit tennünk... A jó hírünk viszont az, hogy ha tanulmányozod az Átkalibrálás és az Új energia témaköröket, akkor részletesebben megismerheted majd utána tudhatod is, hogy manapság ez a folyamat zajlik...

Tisztázzunk valamit: a létezésed fenntartója soha sem fog téged átalakítani. Szabad akarattal rendelkezel. A más minőségűvé és másként működővé válást kizárólag csak te teheted meg, – ehhez természetesen kérheted az Ő együttműködését is...

Hogyan lehetséges az együttműködés?

Ha az eddig leírtak olvasása során idáig már eljutottál, akkor nagy lépést tettél, mert akár ez azt is jelentheti, hogy tettre kész vagy abban, hogy változtass az életeden, felszámolhasd azt, vagy azokat a tényezőket, amelyek miatt esetleg akár szenvedsz is, ehhez pedig ÉTeK együttműködését kéred.

Már most jelezzük: ÉTeK forma- és technikamentes módon érhető el.

Hogyan értsd ezt? – Forma és technika csak az emberi elmében van. ÉTeK eléréséhez az elme csendje szükséges. (Lásd pl.: Az elme csendje a kihívás - Kryon, 2017.04.)

Lépjünk tovább…

A kapcsolódáshoz eleinte az elme csendje szükséges – amely természetesen gondolat, vágy és akarat nélküli.

A következő lépés a tiszta szándék, amely ÉTeK-kel való együttműködésre vonatkozik. Ekkor létezel abban a kvantumtudatban, ahol ÉTeK jelenléte és működése tudatosodik benned. Ez az állapot átlényegülésnek is nevezhető.

Kellő gyakorlottsággal, állandóvá tehető az átlényegülés, amely szeretetteljes, „harmonikus ERŐ-tér” névvel jelezhető, vagy egységben létezésként is értelmezhető, – ekkor az ember elméje (egója) együttműködik a sokdimenziós létezéssel.

ÉTeK általi átlényegülés kifejtése

Az előbbi fejezetben az „átlényegülés kifejezést használtuk, amelyre most részletesebben is kitérünk.

A kezdeményező

Az elme kezdeményezi az átlényegülést, amellyel vállalja a harmonikus átrendeződést, egyúttal tudomásul veszi, hogy a MOST-nak megfelelő átrendeződés történik, amely egy másik MOST-ban már más lehet… (Megjegyzés: a harmónia és a harmóniában létezés az éppen MOST-nak megfelelő, dinamikusan változó rendszer...)

Az elme (egó), a kezdeményezés után, elfogadója és együttműködője a harmóniába rendeződés folyamatának, ezzel pedig a harmóniában létezésnek.

A hatékonyabban együttműködők

ÉTeK általi átlényegülés az alábbiak harmonizálódását és/vagy az együttműködésük hatékonyabbá tételét eredményezi:

– az egó, (a földi, fizikai világra irányuló 4D-s elme)

– az összes atomon belüli kvantum-tér, atom, molekula, sejt, szerv és szervrendszer, amelyekből felépül az ember,

– a DNS, (Lásd: Kryon: Az emberi DNS 12 rétege)

– az Akasha, (Lásd: A megfoghatatlan Akasha; Az Akasha rendszer)

– A Veleszületett Én, (Lásd: A rejtélyes Veleszületett; A Veleszületett felfedése; Az Erőtér)

– A Felettes Én, (Lásd: Társteremtés új megközelítésben – A „kórusban”; Kryon: Az emberi DNS 12 rétege)

– A Teremtő (Lásd: Kryon: Az emberi DNS 12 rétege; A DNS és az emberi faj története; Az út Istenhez; Isten észlelése; Istenről),

– Az Örökkévaló – más néven: A Forrás, amelyből minden és mindenki származik.

Az átlényegüléssel a teljes lényed működését változtathatod meg, átállhatsz a harmonikus létezésre és működésre.

Amennyiben elfogadó és az átrendeződést vállaló vagy, akkor bármilyen zavaró tényező felszámolását megteheted azzal, hogy a lehető legteljesebb harmonikus együttműködésre irányulsz.

Hogyan zajlik az együttműködés?

Fentebb már jeleztük, hogy ÉTeK nem fog téged átalakítani, mert azt csak te teheted meg. ÉTeK-kel való együttlét/egybenlét katalizátorként értelmezhető. A katalizátorról röviden annyit, hogy egy olyan közeg, amelyben a folyamatok lezajlanak. A katalizátor semmilyen ráhatást nem gyakorol a történésekre, egyszerűen csak jelen van.

ÉTeK tehát olyan katalizátorként van jelen számodra, amelyben a Teljesség abszolút harmóniája nyilvánul meg, ebben a közegben a számodra szükséges átalakulások megtörténhetnek. Fontos, hogy az elme csendje folyamatos legyen. Kvantumtudatban tartózkodva élheted meg azt a történést, ahol a lehető legtökéletesebb együttműködés zajlik.

Mi zajlik az együttműködés során?

A sokdimenziós folyamat leírhatatlan, ezért csak egy rövid utalást teszünk.

A harmónia a teljes összhangot és együttműködést is jelenti, ezért kvantumtudatban tartózkodva, azok a részek, amelyek kiegyensúlyozatlanok, netán diszharmonikusak, jelzést és egyben lehetőséget is kapnak a működésváltozásra – bármi is legyen az, amely az életedben és a működésedben jelen van...

Egyéni megélés

Fentebb jeleztük már, hogy minden ember egyéni kvantumtudattal rendelkezik, így ÉTeK-kel való együttműködés is teljesen egyéni.

Mi nem tudjuk, hogy mik azok a kérdések, amelyek érintenek és foglalkoztatnak, mik azok, amelyek megismerése, netán megváltoztatása szükséges számodra. Azt viszont tudjuk, hogy az együttműködés során megismerheted azokat – és ha szükséges, akkor azok megváltozhatnak.

Van még egy fontos szempont:

minden ember ugyanazzal az abszolút harmóniával találkozik, ám az elméhez visszatérve, egészen másként fogalmazza meg.

Egyet viszont jelezhetünk:

légy nyugodt, biztonságban vagy, mert a létezésed fenntartójával hozod létre az együttműködést...

Gyakoriság

Felmerül a kérdés, hogy:

Milyen gyakran érdemes megvalósítani az együttműködést?

A válasz sommás:

Állandóvá érdemes tenni, – ugyanis minden pillanatban hatások érik az embert, amelyek rendezést kívánhatnak.

Mások segítése, „gyógyítása”

Sokakban él a késztetés amely akár küldetés-tudat alapú is lehet, hogy embertársát tanítsa, netán „gyógyítsa”.

Most illúziórombolók leszünk.

Abban vonatkozásban, amelyben mi ÉTeK-kel való együttműködést fejtjük ki: soha, senki sem tanítható semmire; soha, senki sem gyógyítható meg.

Miért?

ÉTeK maga a legfőbb tanító, ha úgy tetszik, akkor a legfőbb gyógyító is, ámde a leírtakból már pontosan tudhatod, hogy Ő sem teszi meg.

Amit mások érdekében tehetsz:

Saját magadban teljesedj ki, saját magadban valósítsd meg a lehető legteljesebb harmonikus létezést és működést, ez a minta mások számára is inspiráló lehet.

Ha netán a másik ember fizikai szinten kér segítséget, akkor az ÉTeK-kel való együttműködés közösen célszerű. Ennek során, a „Te is én vagyok, Te is ugyanannak a részeként létezel” tudása érvényesül, vagyis ha veled foglalkozom, akkor magammal foglalkozom. Ez a helyes alapállás, amikor embertárssal foglalkozol...

Azonnali újjászerveződés

Életünkben akár többször is előfordulhat, hogy olyan testi/lelki/szellemi diszharmónia jön létre, amely a működésünket jelentősen zavarja. ÉTeK-kel együttműködve, lehetőségünk van arra is, hogy azonnali újjászerveződésre irányuljunk, melynek során a mindenkori MOST-nak megfelelő harmonikus állapot azonnal létrejöhet.

Kitekintésül ajánljuk figyelmedbe az Egészség rovatot, ahol több olyan támpontot is találsz, amely megerősíthet abban, hogy az azonnali újjászerveződés megvalósítható.

Az együttműködés lehetőségei

Felmerülhet a kérdés, hogy

mik az Étek-kel való együttműködés lehetőségei?

Jeleztük, hogy ÉTeK az a Tudat, amely az összes kvantumenergiát képviseli. Tudd, hogy az együttműködés során maga A Teljesség a partnered...

Szerkesztő/Szerző

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai